Kontakt

Tel. 801 000 201
Tel. 327 299 888 

 

VoxNet Sp. z o.o. sp. kom.
ul. Sztygarów 2
41-807 Zabrze

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000597909

NIP 631-21-96-246
Regon 270714635